Trivsel- och ordningsregler samt Förtroendevalda

Sandvik är ett välordnat och välutrustat område och erbjuder därför ett stort mått av bekvämlighet – kommunalt vatten och avlopp, fiskerätt, brygganläggningar, vägservice etc. Allt detta kräver givetvis en hel del arbetsinsatser av föreningens medlemmar.

Men framförallt kräver det ett stort mått av hänsyn – hänsyn till naturen och miljön, hänsyn till de regler och bestämmelser som i demokratisk ordning antagits på möten och – hänsyn till varandra.

Den fartbegränsning, 30 km, som gäller inom området är till för att respekteras.

Trivsel- och Ordningsregler SSF

Förteckning över våra förtroendevalda

Förtroendevalda 2018,1

Förtroendevalda 2018,2