Grannsamverkan i SSF

Grannsamverkan inom Sandviksområdet

 Detta är grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis och Länsförsäkringar, är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet.

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

För vidare information kontakta ditt:

Kontaktombud inom vårt området SSF Sandvik

Lisbet Boström (huvudkontaktombud)  0739-288 733

  • Det är kostnadsfritt att delta i grannsamverkan
  • Anmälan görs till kontaktombudet enl ovan
  • Polisen och Länsförsäkringar får också våra listor för registrering
  • Vid ev installation av larm, tala med ditt försäkringsbolag om sänkning av premien
  • Varje anmäld fastighet får två dekaler att klistra upp på valfritt ställe
  • Utrustning för märkning av värdesaker kan lånas hos polisen i Katrineholm
  • Polisens tel. nr är 114 14 i hela landet, i nödsituation 112 som tidigare

Anmälningsblankett Grannsamverkan i SSF Sandvik

Du som är med i Facebook, anslut dig gärna till                         Anslagstavlan Björkvik   Här skriver man om saker som hänt, eller om sett saker att vara vaksam över. Används också som köp- och säljsida.