Spill- o dagvattens-renovering i vårt område

På uppdrag av styrelsen i SSF Viktig information om spill- o dagvatten i vårt område.

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer AArsleff Rörteknik på uppdrag av vår leverantör, Sörmlands Vatten, att utföra renoveringsarbeten i vårt område.

Viktigt att ni läser bifogade informationsblad, som mailats till er.

Man startar vecka 26 måndag den 24 juni. Och börjar då nere på Nyponstigen.

Arbetet i vårt område beräknas pågå under ca en vecka. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå, även inne i resp hus. Läs mer om detta i informationsbladet som mailats till er.

Delar av vägarna kommer stundtals vara avstängda men dom lovar att i möjligaste mån meddela innan var. Under den tiden vädjar man att vi begränsar vattenanvändningen så mycket som möjligt. Läs infon om detta.